+84 (0)982 159 290106-B4, Cao Thắng, Bình Khánh


Tp. Long Xuyên


An Giang, Vietnam


CÔNG TY LUẬT TNHH ĐỖ VI

info@dovi.online


VietinBank: 119002683457


BIC: ICBVVNVX740


Mã số thuế: 1602093028
Cá nhân tham gia

Sự tham gia cá nhân là đặc trưng đối với chúng tôi.

____________

Personal involment &
Ethical standards

We work to the highest morality standards with maximum personal involvement in every case.

Chuyên môn cao

Kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm theo từng lĩnh vực.

__________________

Competence with a concentious drive

We have specialist knowledge and experience per jurisdiction and take your case very serious.

Định hướng kết quả

Tư vấn pháp lý rõ ràng, tập trung vào kết quả tối ưu

__________________

Results-oriented

We offer clear legal advice with strong focus on getting optimal result. We do that by putting our heart in our profession.

CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN KHÁC - OTHER RELATED COMPANIES